شنبه, 5 اسفند 1396

1396

امور کارکنان

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مرخصی تشویقی زایمان مرخصی تشویقی زایمان 96/191/15332 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/07/29
  نحوه اعلام تخلف اداری کارمندان نحوه اعلام تخلف اداری کارمندان به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 96/100/6643 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/04/04
  عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه اضافه کار و پاداش سنوات کارگران عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه اضافه کار و پاداش سنوات کارگران 96/190/2794 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/17
  افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در سال 1396 افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در سال 1396 96/190/3274 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/23
  تمدید قرارداد کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت ماده 124 تمدید قرارداد کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت ماده 124 96/190/3080 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/20
  حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارمندان 96/190/2212 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/02
  گواهی های صادره جهت حضور در جبهه گواهی های صادره جهت حضور در جبهه 96/191/13531 وزارت نیرو 1396/07/01
  برخورداری رزمندگان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخورداری رزمندگان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر 96/190/13084 وزارت نیرو 1396/06/26
  ردیف 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم ردیف 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم 96/191/14704 وزارت نیرو 1396/07/19
  ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/07/12
  بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای ایثارگران بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای ایثارگران 96/111/18892 شرکت مدیریت منابع آب ایران (امور ایثارگران) 1396/09/21
  به کارگیری نیروی قراردادی کارمعین به کارگیری نیروی قراردادی کارمعین 1549127 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی 1396/09/12
  تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم 96/191/18539 شرکت مدیریت منابع آب ایران (دفتر تحقیقات، منابع انسانی 1396/09/14
  ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ابطال ماده 30 دستورالعمل برگزاری امتحان برای استخدام 20142/115/96 شرکت مدیریت منابع آب ایران - مدیر کل دفتر حقوقی 1396/10/06
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا