شنبه, 31 تیر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:257

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:201

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:245

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 241

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:241

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:240

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 208

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:208

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:393

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 301

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:301

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 344

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:344

ارزیابی کیفی شماره 1 1201

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1201

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 898

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:898

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1068

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1068

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 940

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:940

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:646

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 765

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:765

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 686

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:686

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 629

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:629

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 635

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:635

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:653

آگهـی تجدید منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 825

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/01

بازدید:825

1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا