پنجشنبه, 3 خرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 461

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:461

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:368

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 417

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:417

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 402

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:402

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 359

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:359

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 339

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:339

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 542

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:542

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 439

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:439

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 501

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:501

ارزیابی کیفی شماره 1 1337

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1337

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 990

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:990

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1226

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1226

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1144

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 791

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:791

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 923

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:923

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 827

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:827

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 793

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:793

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 807

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:807

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 809

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:809

آگهـی تجدید منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 988

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/01

بازدید:988

1 2 صفحه:
« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا