سه‌شنبه, 8 فروردین 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:209

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:154

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:217

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:216

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:211

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:189

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 343

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:343

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:266

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 325

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:325

ارزیابی کیفی شماره 1 1165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1165

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 855

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:855

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1027

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1027

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 887

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:887

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 621

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:621

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 737

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:737

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 637

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:637

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 581

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:581

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:595

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 614

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:614

آگهـی تجدید منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 785

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/01

بازدید:785

1 2 صفحه:
_SLOGAN© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا