شنبه, 1 مهر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:292

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:225

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:263

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 259

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:259

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 254

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:254

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:219

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 406

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:406

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 316

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:316

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:358

ارزیابی کیفی شماره 1 1213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1213

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 914

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:914

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1092

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1092

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 968

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:968

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 668

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:668

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 787

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:787

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 702

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:702

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 651

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:651

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 660

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:660

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 678

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:678

آگهـی تجدید منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 850

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/01

بازدید:850

1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا