یکشنبه, 7 خرداد 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:233

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:172

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 233

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:233

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 228

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:228

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:227

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 199

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:199

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 363

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:363

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:282

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 333

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:333

ارزیابی کیفی شماره 1 1186

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1186

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 875

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:875

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1042

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1042

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 910

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:910

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 631

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:631

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 751

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:751

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 658

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:658

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 600

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:600

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:611

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 632

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:632

آگهـی تجدید منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 800

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/01

بازدید:800

1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا