شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
هر_هفته_الف_ب
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک به اقطار 200 تا 1200 میلیمتربه فشار کار 10 تا 25 اتمسفر مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:159

تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، بهره ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب شهرهای ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش B.O.T و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/04/13 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:150

مناقصه احداث بخشی از کانال انتقال آب روستای هندودر شهرستان شازند مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/25 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:124

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:160

بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال 98 – یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/02/14 276

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/21

بازدید:276

انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 156

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:156

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:171

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:172

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:385

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 290

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:290

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 806

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:806

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 661

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:661

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 696

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:696

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 725

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:725

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 650

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:650

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 598

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:598

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 838

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:838

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 720

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:720

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 791

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:791

ارزیابی کیفی شماره 1 1591

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1591

1 2 صفحه: