چهارشنبه, 30 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:119

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:86

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 551

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:551

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:444

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 495

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:495

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:481

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 439

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:439

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:403

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 621

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:621

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 507

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:507

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 577

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:577

ارزیابی کیفی شماره 1 1414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1414

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 1066

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:1066

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1309

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1309

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1257

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1257

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 863

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:863

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 1010

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:1010

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 913

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:913

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 871

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:871

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 881

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:881

1 2 صفحه: