سه‌شنبه, 30 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 45

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:45

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 501

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:501

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 409

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:409

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:459

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:436

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 404

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:404

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:368

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 587

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:587

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 470

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:470

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 534

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:534

ارزیابی کیفی شماره 1 1377

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1377

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 1028

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:1028

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1274

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1274

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1217

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 829

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:829

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 975

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:975

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 876

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:876

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 837

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:837

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 846

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:846

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 864

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:864

1 2 صفحه: