شنبه, 4 آذر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 318

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:318

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:258

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 293

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:293

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:294

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 282

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:282

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 248

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:248

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 441

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:441

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 350

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:350

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 391

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:391

ارزیابی کیفی شماره 1 1240

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1240

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 931

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:931

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1132

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1026

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1026

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 691

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:691

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 826

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:826

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 735

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:735

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 690

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:690

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 712

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:712

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 722

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:722

آگهـی تجدید منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 891

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/01

بازدید:891

1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا