شنبه, 5 اسفند 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:395

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 309

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:309

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 354

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:354

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 351

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:351

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 323

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:323

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 291

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:291

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:491

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 395

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:395

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 445

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:445

ارزیابی کیفی شماره 1 1279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1279

آگهی مناقصه عمومی (شماره 34) 954

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/07/10

بازدید:954

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 33) 1176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1176

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 32) 1086

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:1086

آگهي تجديد مناقصه عمومي (شماره 31) 733

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/10/14

بازدید:733

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 30 ) 874

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:874

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 29 ) 775

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:775

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 28 ) 736

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:736

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 27 ) 758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/09/06

بازدید:758

آگهـی منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 764

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/08/15

بازدید:764

آگهـی تجدید منـاقصـه عمـومـی( شماره 26 ) 942

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1392/04/01

بازدید:942

1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا