شنبه, 30 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه، بارگیری، حمل و تحویل شیرآلات و اتصالات خطوط انتقال رینگ شهری اراک به اقطار 200 تا 1200 میلیمتربه فشار کار 10 تا 25 اتمسفر مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:49

تاﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، اﺣﺪاث، بهره ﺑﺮداری و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب شهرهای ﻣﺤﻼت و ﻧﯿﻤﻮر را ﺑﻪ روش B.O.T و در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/04/13 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:47

مناقصه احداث بخشی از کانال انتقال آب روستای هندودر شهرستان شازند مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/25 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:39

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/03/06 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:42

بهره برداری شبکه آبیاری و زهکشی دشت ساوه در سال 98 – یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1398/02/14 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/21

بازدید:99

انجام خدمات کالیبراسیون ، قرائت و تست صحت عملکرد کنتورهای هوشمند حجمی و هوشمند آب و برق در سطح دشتهای استان مرکزی -یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/19 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/01

بازدید:70

تأمین، تست، حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد و سامانه انتقال آب کمال صالح - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:88

خرید، حمل و بار اندازی و تحویل لوله های چدن نشکن (داکتیل) با پوشش داخلی و خارجی پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان خمین از خط انتقال موجود کوچری - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/12/12 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:83

تحویل حجمی آب در قالب خدمات بهره برداری، نگهداری، کنترل، ایمنی، تعمیرات تاسیسات آب و حفاظت فیزیکی سد و سامانه انتقال آب از سد کمال صالح - دو مرحله ای مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/06/24 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:252

انجام خدمات آژانس در سال 1397 - یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی) 1397/05/03 192

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/14

بازدید:192

ایزولاسیون کانال سراب شبکه آبیاری زهکشی دشت ساوه مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 689

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:689

عملیات اجرایی تکمیل نهر آبیاری عمومی روستای اناج مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/28

بازدید:565

اجرای عملیات لوله گذاری خط انتقال آب و جاده دسترسی شهر محلات مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 605

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/25

بازدید:605

ساماندهی و بکارگیری اکیپ های گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 606

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/04

بازدید:606

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 546

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/21

بازدید:546

انجام عملیات نظافت، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز و رانندگی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 493

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/14

بازدید:493

اصلاحیه ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 742

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:742

ارزیابی کیفی پیمانکار مزایده دو مرحله‌ای امور قراردادها 607

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/03/03

بازدید:607

ارزیابی کیفی پیمانکار مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 685

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/02/23

بازدید:685

ارزیابی کیفی شماره 1 1499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/12/13

بازدید:1499

1 2 صفحه: