چهارشنبه, 25 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت منصوب شد

سرکار خانم مهندس جودکی به سمت مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت منصوب شد.

طرح تعادل بخشی محور سازگاری با کم آبی

اجرای به موقع و دقیق طرح احیاء و تعادل بخشی همسو با اهداف و سیاست های سازگاری با کم آبی در کشور می باشد.

تجهیز هزار چاه آب به کنتور هوشمند در استان مرکزی

تا پایان سال جاری هزار چاه آب در استان مرکزی به سیستم کنتورهای هوشمند مجهز می شوند

تجلیل از 9 دانشمند کوچک در جشنواره کشوری خوارزمی

کسب 9 رتبه برتر توسط دانش آموزان استان مرکزی در مرحله نهایی چهارمین جشنواره نوجوان خوارزمی در سطح کشور