شنبه, 31 شهریور 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

اولین مانور استانی غریق نجات در سد کمال صالح:

شنا در محدوده سدها، بندها، کانال های انتقال آب و سازه های آبی...

اولین مانور امداد و نجات غرق شدگی در سد کمال صالح با هدف ایجاد آمادگی و هماهنگی سازمان های دخیل در امر امداد و نجات و جلوگیری از غرق شدگی و حفاظت و حراست از محدوده...

پیش بینی بارش و دما در پاییز 1397 / احتمال وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی

پیش بینی بارش و دمای کشور در ماه شهریور و سه ماهه پاییز سال 1397 حاکی از آن است که احتمال وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی در کشور وجود دارد

دومین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی:

لزوم تسریع در اجرای برنامه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال 1397

دومین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای مرکزی در سال 97 با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران ادارات منابع آب شهرستان ها در محل...

نیروی انسانی کارآمد محور توسعه وپیشرفت شرکت هاست

نشست معاونین و مدیران منابع انسانی شرکت های آب منطقه ای مرکزی، همدان، قم و لرستان در اراک با محوریت آشنایی با عملکرد شرکت ها و تبادل تجارب، اطلاعات و موفقیت های...