پنجشنبه, 28 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

افت بی سابقه ورودی آب به سد کمال صالح/همه با هم سازگاری با کم آبی

سد کمال صالح که در 80 کیلومتری شهر اراک و منبع اصلی تامین آب شرب کلانشهر اراک و صنایع بزرگ می باشد؛ سال گذشته در فصل بهار سرریز داشته که امسال بر اثر خشکسالی با کاهش 30...

سازگاری با کم آبی محور توسعه استان / عملکرد موفق مدیریت منابع آبی...

جلسه مجمع نمایندگان استان با محوریت بررسی مسائل آب استان، پروژه های آبرسانی در شهر ها همچون آبرسانی به شهر تفرش ، آبرسانی به شهر خمین و روستاهای در مسیر از کوچری ،...

آبرسانی به 8 روستا در شهرستان خمین

آبرسانی به 8 روستای بخش مرکزی شهرستان خمین از خط انتقال سد کوچری

مهندس آقازاده استاندار مرکزی:

سد کمال صالح نماد اراده ملی/صرفه جویی در مصرف آب و برق اولویت استان

آقازاده استاندار مرکزی در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان که در محل سد کمال صالح برگزار شد ، بر مدیریت بهینه مصرف آب و برق در استان بویژه در ایام تابستان تاکید کرد.