چهارشنبه, 30 آبان 1397

منشور اخلاقی

ما کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی اعتقاد داریم که :

 • ارائه خدمت صادقانه به مردم بزرگوار استان ، رضایت خداوند متعال را در بر دارد و برای انجام آن از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم کرد.
 • خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید.
 • منابع آب استان یکی از مهمترین نعمات الهی و یک ثروت ملی است. وظیفه داریم در جهت توسعه، حفظ و بهره برداری بهینه از آن ، نهایت تلاش خود را بکار گیریم.
 • ما با ایمان به اراده خالق هستی ، همواره ارزشهایی را که منبع هدایت ما در ارائه خدمت خداپسندانه به مردم است را فراموش نخواهیم کرد و خود را پایبند به آنها می دانیم.
 • در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی از جمله تواضع و فروتنی، متانت، صداقت در گفتار و رفتار، رازداری و امانت داری، پرهیز از غیبت و تملق و دوری از اسراف و تبذیر پایبندیم.
 • با رعایت موازین شرعی و اجرای صحیح قوانین و مقررات، مدنظر قراردادن عرف جامعه، سلامت اداری را در محیط کار خود تقویت نمائیم.
 • نظم، آراستگی، وقت شناسی، رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف و آمادگی برای ارائه خدمت و پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود و از بسترهای تعالی شرکت می دانیم.
 • برای ارتقای کارایی و اثر بخشی وظایف خود و جلب رضایت مردم، بر دانش و مهارت حرفه ای خود بیفزائیم.
 • خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه ای مناسب و نوین در اختیار ارباب رجوع قرار داده و وظیفه داریم تا در حوزه کاری خود، اطلاعات مورد نیاز آنها را به سرعت و در چهارچوب مقررات فراهم آوریم.
 • تعلقات سازمانی خود را بپرورانیم و به همکاران احترام بگذاریم  تا با همدلی در جهت کرامت و رضایت ارباب رجوع گام برداریم.
 • با رعایت اصول امانت داری، صرفه جویی و پرهیز از تجمل گرائی و هزینه هایی غیر ضروری ، در استفاده وبهره وری هر چه بهتر از منابع و امکانات موجود تلاش نمائیم.

هرگونه انتقاد، اظهار نظر و پیشنهاد از سوی مراجعان را مشتاقانه ارج نهاده و از آن به عنوان زمینه ساز رشد و ارتقای خدمات استفاده می نمائیم.



بازدید:2090
آخرین به روزرسانی: 1395/01/05