|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک)

 

کد سند

نوع آگهی

مناقصه یك مرحله‌ای

واحد منتشر کننده

امور قراردادها (شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی)

موضوع

مناقصه آبرسانی به شهر اراک از سد کمال صالح (تکمیل باقیمانده خطوط رینگ شمالی اراک)

تشریح

مناقصه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اراک از ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻄﻮط رﯾﻨﮓ ﺷﻤﺎﻟﯽ اراک )

                                                             آگهـی منـاقصـه عمـومـی(نوبت دوم)
شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی (به عنوان دستگاه مناقصه گذار) در نظر دارد مناقصه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اراک از ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻄﻮط رﯾﻨﮓ ﺷﻤﺎﻟﯽ اراک) را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج ذیل  برگزار نماید.
1-    مـوضـوع منـاقصـه –نوع مناقصه: آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اراک از ﺳﺪ ﮐﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻄﻮط رﯾﻨﮓ ﺷﻤﺎﻟﯽ اراک )– یک مرحله ای
2-    مبلغ برآوردی: 30.973.902.422 ریال (سی میلیارد و نهصد و هفتاد و سه میلیون و نهصد و دو هزار و چهارصد و بیست و دو ریال)
3-    مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار(ریال): 1.550.000.000(یک میلیارد وپانصد و پنجاه میلیون ریال)  
4-    محل اجرا - مدت اجرای کار (ماه): استان مرکزی- 5 ماه
5-    شرایط مناقصه گران: شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت رشته آب در کلیه پایه ها
*متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی ، از ساعت 9 صبح روز 98/02/16 الی روز ساعت 19 عصر 98/02/23 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان: ۲۰۹۸۰۰۱۱۶۴۰۰۰۰۰۶ به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نموده و اسناد را دریافت نمایند. ضمناً آگهی فوق در سایت اینترنتی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور شرکت مدیریت منابع آب ایران به آدرس :  http://iets.mporg.ir، قابل رویت می باشد.
* متقاضیان موظفند اسناد راپس از تکمیل و ارائه مدارک خواسته شده  حداکثر تا ساعت 8 صبح روزدوشنبه مورخ 98/03/06 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

میزان برآورد هزینه

30973902422

تضمین مورد نیاز

1.550.000.000 (یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال)

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

5 ماه

اعتبار پیشنهاد

23 اردیبهشت 1398

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

استان مرکزی

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

جمهوری اسلامی

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

6 خرداد 1398

تاریخ انتشار در روزنامه

15 اردیبهشت 1398

تاریخ آغاز

16 اردیبهشت 1398

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 12 خرداد 1398
 401
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 17
 • بیشترین بازدید همزمان : 87
 • بازدید امروز : 3,722
 • بازدید دیروز : 2,861
 • کل بازدید : 1,641,976
 • آخرین به روزرسانی : 23 فروردین 1400 19:31:11

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : اراک، شهرک شهید بهشتی، فاز یک ، شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
 • کدپستی : 3818953116
 • تلفن : 08633130071
 • فاکس : 08634032360
 • پست الکترونیکی : info[at]marw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :