چهارشنبه, 30 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
هر_هفته_الف_ب
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

با نام خدا

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی

تاریخ بازنگری: 14/06/94

 مأموریت شرکت حفاظت از منابع آبی و بهره برداری بهینه از آنها می باشد.

 

 لذا اهداف اصلی شرکت شامل :

 ●  جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز منابع آبی و بستر رودخانه

 ●  حفاظت از منابع آبی استان در برابر آلودگیها

 ●  جلوگیری از هدر رفت آبهای سطحی و زیرزمینی و ذخیره سازی آنها

 ●  تأمین رضایت مشترکین و افزایش آن

 ●  جلو گیری یا کاهش آلودگی های محیط زیست و عوامل زیان آور محیط کار

  دستیابی به اهداف فوق الذکر از طریق طرح ریزی و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه متناسب با شرایط شرکت و بکارگیری راهکارهای زیر امکان پذیر می باشد:

  • ارتقاء سطح دانش علمی و تخصصی همکاران و ایجاد انگیزه برای آنان در جهت حفاظت از منابع آبی
  • رعایت ضوابط و آئین نامه های قانونی در راستای اهداف فوق الذکر
  • اعمال کنترلهای مستمر نحوه بهره برداری از منابع
  • صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی و بستر رودخانه ها مطابق ضوابط و آئین نامه ها
  • استفاده از تکنولوژی روز دنیا در جهت حفاظت و مراقبت از منابع آبی
  • دریافت نظرها و پیشنهادهای مشترکین و کارکنان در جهت استفاده بهینه و حفاظت منطقی از منابع آبی و بستر رودخانه
  • شناسایی،‌ ارزیابی و تعیین اقدامات برای کنترل جنبه های بارز محیط زیستی، و ریسکهای غیر قابل قبول مرتبط با فعالیت ها و خدمات   
  • رعایت قوانین محیط زیستی و ایمنی و بهداشت حرفه ای و سایر الزامات قابل کاربرد در شرکت.

اینجانب ضمن اعتقاد به موارد فوق، خود را در جهت برآورده نمودن الزامات و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت یکپارچه متعهد دانسته و از کلیه همکاران انتظار دارم تا اینجانب را در این امر مهم یاری نمایند.

 

         نورالدین بازگیر

                                                                   رئـیس هـیئت مدیره و مدیرعامل

دریافت خط مشیبازدید:3128
آخرین به روزرسانی: 1399/06/20