شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
هر_هفته_الف_ب
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

1398

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  شرایط احراز پست های مدیریتی شرایط احراز پست های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت 643479 سازمان اداری و استخدامی کشور 1398/11/07
  بخشنامه بازنشستگی بخشنامه بازنشستگی 98/50970/500 وزارت نیرو - معاون تحقیقات و منابع انسانی 1398/12/20
  معیارهای ارزیابی وب‌سایت‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو - نسخه 7 - اسفند 97 معیارهای ارزیابی وب‌سایت‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو - نسخه 7 - اسفند 97 1398/01/06
  بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1398 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1398 1398/02/22
  برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت نیرو (دور دوم) برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت نیرو (دور دوم) 1398/01/27
  حفظ آمادگی برای مدیریت سیلاب و خودداری از نزدیک شدن به سدها حفظ آمادگی برای مدیریت سیلاب و خودداری از نزدیک شدن به سدها روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی 1398/01/10
  شایعه شکسته شدن بندهای خاکی استان شایعه شکسته شدن بندهای خاکی استان روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی 1398/01/06
  آیین نامه اجرایی بند ز ماده 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آیین نامه اجرایی بند ز ماده 38 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ه55490ت/36637 معاون اول رییس جمهور 1398/03/30
  تعیین، تدوین و اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری تعیین، تدوین و اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری 259047 سازمان اداری و استخدامی کشور 1398/05/15
  ابلاغ قوانین و مقررات بایگانی و امحای اسناد ابلاغ قوانین و مقررات بایگانی و امحای اسناد 98/28748/440 مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت نیرو 1398/06/11
  تفاهم نامه واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب تفاهم نامه واگذاری فعالیت های تصدی گری مرتبط با امور حفاری چاه های آب 98/ح/209 1398/07/10

1397

امور کارکنان

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی عدم امکان تبدیل وضعیت استخدامی ( از قرارداد طرحی به قرارداد مدت معین) 97/191/23680 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/11/01
  حقوق و مزایای اجتماعی ایثارگران حقوق و مزایای اجتماعی ایثارگران 97/49501/500 شرکت مدیریت منابع آب ایران (معاون تحقیقات، منابع انسان 1397/11/27
  نظام نامه ساماندهی امور فرهنگی وزارت نیرو نظام نامه ساماندهی امور فرهنگی وزارت نیرو 1397/12/12
  بخشنامه سازمان بازنشستگی در خصوص پرداخت حق بیمه در ایام مرخصی بدون حقوق بخشنامه سازمان بازنشستگی در خصوص پرداخت حق بیمه در ایام مرخصی بدون حقوق 1397/10/27
  ضوابط پرداخت کمک های رفاهی ضوابط پرداخت کمک های رفاهی 2430/191/97 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/02/11
  ابطال ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ابطال ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی 2709/191/97 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/02/15
  ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی 97/100/4118 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرعامل) 1397/02/31
  تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی 144189 سازمان اداری و استخدامی کشور 1397/03/28
  افزایش حقوق کارمندان در سال 97 افزایش حقوق کارمندان در سال 97 97/190/6994 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/04/05
  پاداش پایان خدمت پرداخت پاداش پایان خدمت 200/82319/211/900 دیوان عدالت اداری- معاونت نظارت و بازرسی 1397/06/17
  نگهداشت نیروی انسانی نگهداشت نیروی انسانی (جابه جایی کارمندان صنعت آب) 97/190/16913 شرکت مدیریت منابع آب ایران (مدیرکل دفتر تحقیقات، منابع 1397/08/09
  مأموریت آموزشی ایثارگران و لغو ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان و ایثارگران مأموریت آموزشی ایثارگران 97/34776/530 مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزیر نیرو 1397/07/22
  اعلام نظر در خصوص تعیین تکلیف مشاغل حاکمیتی و فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی مشاغل حاکمیتی 20838/190/97 شرکت مدیریت منابع آب ایران (معاون تحقیقات، منابع انسان 1397/10/01
  ابلاغ مواردی در خصوص ساماندهی، شرایط جابه جایی، مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی ساماندهی، شرایط جابه جایی، مرخصی استحقاقی و اضافه کار کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی 53355 سازمان ادای و استخدامی کشور 1397/10/02
  پاداش پایان خدمت پاداش پایان خدمت 9000/240/113565/200 دیوان عدالت اداری 1397/07/01
  آیین نامه اجرایی فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری- صنعت آب و برق سال آیین نامه اجرایی فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری- صنعت آب و برق سال 1397/10/02
  آیین نامه ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آیین نامه ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1397/10/04

1396

امور کارکنان

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 96 1767678 سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/12/26
  مرخصی تشویقی زایمان مرخصی تشویقی زایمان 96/191/15332 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/07/29
  نحوه اعلام تخلف اداری کارمندان نحوه اعلام تخلف اداری کارمندان به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری 96/100/6643 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/04/04
  عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه اضافه کار و پاداش سنوات کارگران عدم احتساب فوق العاده جذب در محاسبه اضافه کار و پاداش سنوات کارگران 96/190/2794 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/17
  افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در سال 1396 افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار در سال 1396 96/190/3274 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/23
  تمدید قرارداد کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت ماده 124 تمدید قرارداد کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کارگری موقت ماده 124 96/190/3080 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/20
  حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق و مزایای کارمندان 96/190/2212 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/02/02
  گواهی های صادره جهت حضور در جبهه گواهی های صادره جهت حضور در جبهه 96/191/13531 وزارت نیرو 1396/07/01
  برخورداری رزمندگان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخورداری رزمندگان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر 96/190/13084 وزارت نیرو 1396/06/26
  ردیف 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم ردیف 6 بند ث ماده 88 قانون برنامه ششم 96/191/14704 وزارت نیرو 1396/07/19
  ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/07/12
  بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای ایثارگران بلامانع بودن اعمال مدرک تحصیلی بیش از یک بار برای ایثارگران 96/111/18892 شرکت مدیریت منابع آب ایران (امور ایثارگران) 1396/09/21
  به کارگیری نیروی قراردادی کارمعین به کارگیری نیروی قراردادی کارمعین 1549127 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی 1396/09/12
  تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم 96/191/18539 شرکت مدیریت منابع آب ایران (دفتر تحقیقات، منابع انسانی 1396/09/14
  ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ابطال ماده 30 دستورالعمل برگزاری امتحان برای استخدام 20142/115/96 شرکت مدیریت منابع آب ایران - مدیر کل دفتر حقوقی 1396/10/06

1395

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حقوق شهروندی در نظام اداری حقوق شهروندی در نظام اداری 1127128 رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری 1395/12/28
  آزمون تعیین صلاحیت ناظران حفاری چاههای آب 1395/12/15
  آیین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1395/06/31

1394

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  1394 دستورالعمل اجرایی ساختار، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی واحد سازمانی پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی ساختار، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی واحد سازمانی پدافند غیرعامل کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور 1394/05/12

1393

قوانین

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون جرایم رایانه ای قانون جرایم رایانه ای و فهرست مصادیق 1393/11/01
  1393 دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح‌های توسعه‌ای مشمول ماده 215 برنامه پنجم توسعه مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح‌های توسعه‌ای وزارت نیرو - دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 1393/01/17
  پرداخت بهای تملک در اجرای طرح ساختمان سازی سد کمال صالح 1393/05/23

1392

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  1392 - آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد کشور 1392 - آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد کشور 1392/12/14
  1392 - ممنوعیت عضویت ذیحسابان در هیئت مدیره 1392 - ممنوعیت عضویت ذیحسابان در هیئت مدیره 1392/12/14
  1392 - سامانه تدارکات دولت الکترونیک 1392 - سامانه تدارکات دولت الکترونیک 1392/12/14
  1392 بخشنامه و قوانین پایداری چارت تشکیلاتی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق چارت تشکیلاتی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق وزارت نیرو 1392/12/27
  1391 آیین نامه شناسه اقتصادی 1391 آیین نامه شناسه اقتصادی 1392/01/14
  1392 شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل پروژه ها شرح خدمات عمومی مطالعات پدافند غیرعامل طرح های در حال مطالعه و تأسیسات در حال بهره برداری وزارت نیرو - دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 1392/04/15

1391

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري ، نگهداري و كنترل ايمني سدها تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري ، نگهداري و كنترل ايمني سدها 1391/12/21
  1391 مقررات ملی ساختمان - مبحث 21 - پدافندغیرعامل اجرای طرح پدافند غیر عامل برای کلیه پروژه‌ها و تأسیسات کشور 1391/12/05
  1390 تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري و نگهداري و كنترل ايمني سدها 1390 تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري و نگهداري و كنترل ايمني سدها 1391/02/17
  1390 دستيابي آسان و سريع مردم به خدمات دستگاه هاي اجرايي 1390 دستيابي آسان و سريع مردم به خدمات دستگاه هاي اجرايي 1391/02/17
  1391 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 1391 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق 1391/08/10
  1391 مصوبه قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين 1391 مصوبه قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين 1391/08/10
  1391 آيين نامه دوركاري 1391 آيين نامه دوركاري 1391/02/27
  1390 آيين_نامه_تشخيص_صلاحيت_سدها_-_وزارت_نيرو 1390 آيين_نامه_تشخيص_صلاحيت_سدها_-_وزارت_نيرو 1391/02/17
  1390 پيش نويس آيين نامه تشخيص صحيت پيمانكاران تخصصي ابزار دقيق 1390 پيش نويس آيين نامه تشخيص صحيت پيمانكاران تخصصي ابزار دقيق 1391/02/17
  1390 آيين نامه اجرايي ماده (73) قانون مديريت خدمات كشوري 1390 آيين نامه اجرايي ماده (73) قانون مديريت خدمات كشوري 1391/02/17
  1390 آيين نامه اجرايي مواد 1 و 3 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي ز 1390 آيين نامه اجرايي مواد 1 و 3 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي ز 1391/02/17
  1390 ابلاغ آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه 1390 ابلاغ آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه 1391/02/17
  1390 آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه در صنعت آب و برق 1390 آيين نامه پذيرش و بررسي پيشنهادهاي قابل تعميم و توسعه در صنعت آب و برق 1391/02/17
  1390 فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي 1390 فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي 1391/02/17
  1390 ماده(14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 1390 ماده(14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 1391/02/17
  1390 تامين مسكن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا 1390 تامين مسكن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا 1391/02/17
  1391 دستور العمل ارزيابي واحدهاي آمارو اطلاعات شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو 1391 دستور العمل ارزيابي واحدهاي آمارو اطلاعات شركتهاي زير مجموعه وزارت نيرو 1391/08/10
  1390 حوادث ناشي از برخورد بيل مكانيكي با خطوط لوله انتقال گاز 1390 حوادث ناشي از برخورد بيل مكانيكي با خطوط لوله انتقال گاز 1391/02/17
  1390 استفاده از كد پستي مندرج در پشت كارت شناسايي ملي 1390 استفاده از كد پستي مندرج در پشت كارت شناسايي ملي 1391/02/17
  1390 الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني 1390 الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني 1391/02/17
  1390 متن جايگزين بند 5 طرح هاي مسكن مهر 1390 متن جايگزين بند 5 طرح هاي مسكن مهر 1391/02/17
  1390 ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه 1390 ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه 1391/02/17
  1390 بخشنامه ايجاد مراكز داده 1390 بخشنامه ايجاد مراكز داده 1391/02/17
  1390 نظارت بر تكريم ارباب رجوع 1390 نظارت بر تكريم ارباب رجوع 1391/02/17
  1390 انجام دقيق وظايف نيروهاي دولت 1390 انجام دقيق وظايف نيروهاي دولت 1391/02/17
  1390 بخشنامه به وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر 1390 بخشنامه به وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر 1391/02/17
  1390 لزوم حمايت از بخش تعاوني 1390 لزوم حمايت از بخش تعاوني 1391/02/17
  1390 مواد 27 و 32 قانون ارتقاي سلامت اداري 1390 مواد 27 و 32 قانون ارتقاي سلامت اداري 1391/02/17
  1390 شناسه ملي اشخاص حقوقي 1390 شناسه ملي اشخاص حقوقي 1391/02/17
  1390 استفاده شايسته از خدمات مهندسان داراري پروانه اشتغال 1390 استفاده شايسته از خدمات مهندسان داراري پروانه اشتغال 1391/02/17
  1391 لزوم همكاري با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي 1391 لزوم همكاري با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي 1391/02/17
  1391 لزوم همكاري با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي 1391 لزوم همكاري با هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي 1391/02/17
  1391 برگزاری پنج دوره آموزشي عمومي، فرهنگي و اجتماعي ويژه مديران و كاركنان 1391 برگزاری پنج دوره آموزشي عمومي، فرهنگي و اجتماعي ويژه مديران و كاركنان 1391/02/17
  1391 شماره اقتصادي 1391 شماره اقتصادي 1391/08/10
  1390 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 1390 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 1391/02/17
  1390 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390 قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1391/02/17
  1390قانون تشكيل دو وزارت خانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390قانون تشكيل دو وزارت خانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1391/02/17
  1390 عضويت دولت ايران در انجمن بين المللي آب 1390 عضويت دولت ايران در انجمن بين المللي آب 1391/02/17
  1390 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي در انجمن بين المللي آب 1390 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي در انجمن بين المللي آب 1391/02/17
  1390 ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 1390 ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد 1391/02/17
  1390 تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 1390 تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 1391/02/17
  1390 تفسیر ماده 12 قانون هدف مند کردن یارانه ها تفسیر ماده 12 قانون هدف مند کردن یارانه ها 1391/02/17
  1391 نظامنامه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل نظامنامه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل وزارت نیرو 1391/09/27
  1391 آیین‌نامه و شرح وظایف کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب آیین‌نامه و شرح وظایف کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب شورای عالی مدیریت بحران کشور 1391/02/04

1390

تصویب نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  1389 تشكيل ستاد خشكسالي 1389 تشكيل ستاد خشكسالي 1390/01/14
  1389 اصلاح الگوي مصرف آب 1389 اصلاح الگوي مصرف آب 1390/01/14
  1389 آئين نامه خريد خدمات مشاوره 1389 آئين نامه خريد خدمات مشاوره 1390/01/14
  1389 اصلاح آئين نامه داخلي دولت 1389 اصلاح آئين نامه داخلي دولت 1390/01/14
  1389 سياست ها و خط مشي هاي آيين نامه اجرايي جزء ص بند 2 1389 سياست ها و خط مشي هاي آيين نامه اجرايي جزء ص بند 2 1390/01/14
  1389 نحوه ابلاغ مصوبات و تصمیمات 1389 نحوه ابلاغ مصوبات و تصمیمات 1390/01/14
  1389 تدوين دوره هاي آموزشي اختصاصي بخش آب 1389 تدوين دوره هاي آموزشي اختصاصي بخش آب 1390/01/14
  1389 اصلاح ابلاغيه ممانعت از ترك تشريفات مناقصه 1389 اصلاح ابلاغيه ممانعت از ترك تشريفات مناقصه 1390/01/14
  1389 بخشنامه بودجه سال 1389 1389 بخشنامه بودجه سال 1389 1390/01/14
  1389 ممنوعيت هر نوع خدمت به شركتها و موسسات فاقد شناسه ملي 1389 ممنوعيت هر نوع خدمت به شركتها و موسسات فاقد شناسه ملي 1390/01/14
  1389 تغييرات تشكيلات،ضرايب،جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل 1389 تغييرات تشكيلات،ضرايب،جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل 1390/01/14
  1389 راه اندازي پايگاه اطلاعات رساني معاملات 1389 راه اندازي پايگاه اطلاعات رساني معاملات 1390/01/14
  1389 صرفه جويي در مصرف انرژي 1389 صرفه جويي در مصرف انرژي 1390/01/14
  1389 تمديد قراردادهاي بيمه 1389 تمديد قراردادهاي بيمه 1390/01/14
  1389 صرفه جويي در مصرف كاغذ در كليه دستگاههي اجرايي 1389 صرفه جويي در مصرف كاغذ در كليه دستگاههي اجرايي 1390/01/14
  1389 نظامنامه کیفیت 1389 نظامنامه کیفیت 1390/01/14

1388

آیین نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  1388 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1388/09/21