چهارشنبه, 30 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال
هر_هفته_الف_ب
سد کمال صالح
سد الغدیر ساوه

نظام پیشنهادها و مهمترین چالش های پیش رو

نقش تربیت و فرهنگ در مفاهیمی مثل همکاری و مشارکت
 

بررسی رابطه وضعیت مسکن و ارتکاب جرم در آینده

بررسی رابطه وضعیت مسکن و ارتکاب جرم در آینده (مطالعه موردی در شهرستان اراک)
 

نقش حجاب در پیشگیری از جرم

نقش حجاب در پیشگیری از جرم
 

بحرانها و اختراعات

اختراعات مربوط به کاهش خطر بحرانها