شنبه, 30 دی 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای مرکزی حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مرکزی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا