پنجشنبه, 2 اسفند 1397

 

تقدیر مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از شرکت آب منطقه ای مرکزی

 

شرکت آب منطقه ای مرکزی توسط مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تقدیر شد.

شرکت آب منطقه ای مرکزی توسط مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تقدیر شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، در بخشی از این تقدیر آمده است، جناب آقای مهندس آمره ای مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای مرکزی: در راستای اجرای بند 26 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر، اندیشه و خلاقیت کارمندان، با عنایت به اقدامات ارزشمند آن شرکت در استقرار مناسب نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را اعلام داشته، امید آن دارد که این روند همواره تداوم داشته و در آینده نیز شاهد توفیقات جنابعالی در صنعت آب کشور باشیم.

منبع خبر: روابط عمومی