پنجشنبه, 31 خرداد 1397

 

به میزبانی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی؛

 

پنجمین جلسه کارگروه روابط عمومی کنفرانس ملی GIS برگزار شد

پنجمین جلسه کارگروه روابط عمومی کنفرانس ملی سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق در استان مرکزی به میزبانی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مدیرروابط عمومی این شرکت گفت: در جلسه کمیته روابط عمومی این کنفرانس  از آخرین وضعیت فعالیتهای این کمیته گزارشی ارائه و جهت فعالیت های آتی برنامه ریزی شد.

مهندس مسعود بهاری افزود: قرار است «چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق» در 22 و 23 آذرماه سال جاری با مشارکت و همت شرکتهای آب و برق زیرمجموعه وزارت نیرو مستقر در استان مرکزی برگزار شود.

وی ادامه داد: در این کنفرانس یک هزار میهمان خارج از استان و 300 نفر میهمانان استانی هستند که باید برنامه‌ریزی دقیقی برای برگزاری مطلوب این برنامه انجام شود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی تأکید کرد: این کنفرانس زمینه مطلوبی به منظور تبادل تجارب و ارتقای علمی و کیفی خدمات‌رسانی در بخش آب و برق استان است.

منبع خبر: روابط عمومی